MV-systemen voor Woningbedrijf Velsen

Breijer heeft in opdracht van Woningbedrijf Velsen in totaal 116 dakventilatoren vervangen door collectieve mechanische ventilatiesystemen van in totaal 270 woningen. Alle complexen zijn gelegen in IJmuiden.

Woningbedrijf Velsen heeft in overleg met Breijer Ventilatietechniek gekozen om bij vervanging over te gaan op energiezuinige dakventilatoren, type MX met onderdrukregeling. Door toepassing van deze onderdrukregeling in combinatie met zelfregelende afzuigventielen in de woningen zorgt Woningbedrijf Velsen voor extra bedieningsgemak voor haar bewoners. Dat de bewoners dit ook zo ervaren blijkt uit de vele positieve reacties uitgesproken aan het adres van de monteurs van Breijer.

Daarnaast heeft Breijer Ventilatietechniek als vaste contractpartij voor Woningbedrijf Velsen in de eerste helft van 2015 onderhoud uitgevoerd aan 292 woningen voorzien van collectieve mechanische ventilatiesystemen en 144 woningen voorzien van individuele mechanische ventilatiesystemen. Afspraak met Woningbedrijf Velsen was om zowel de vervanging als ook het onderhoud op te leveren voor 1 juli van dit jaar, zodat zij konden profiteren van de 6% BTW regeling op arbeid. Breijer heeft hier ruimschoots aan kunnen voldoen.

John Spronk, technisch beheerder bij Woningbedrijf Velsen:
"Woningbedrijf Velsen heeft het onderhoudscontract voor de mechanische ventilatiesystemen bij Breijer ondergebracht. Dit is inclusief de planmatige vervanging. Het werk is soepel verlopen, volgens de overeengekomen planning en gemaakte afspraken. De hinder voor de bewoning is hierdoor tot een minimum niveau beperkt gebleven. Gesteld kan worden, dat het project naar tevredenheid is verlopen en afgerond."