Waterbehandeling & Legionellapreventie

Waterbehandeling en legionellapreventie

Gezond drinkwater

Drinkwater is letterlijk van levensbelang. Daarmee wilt u geen enkel risico lopen, en terecht. Het drinkwater in Nederland voldoet aan zware normen en veiligheidseisen. De hiervoor geldende normen zijn onder andere vastgelegd in het actuele drinkwaterbesluit van 2011, de waterwerkbladen en de NEN 1006. Hierin staat, simpel vertaald, dat het drinkwater geen concentratie micro-organismen mag bevatten die schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Om de kwaliteit van het drinkwater te waarborgen zijn verschillende maatregelen over het ontwerp en onderhoud van een drinkwaterinstallatie vastgesteld. Regels die Breijer tot in de details kent. We zorgen ervoor dat u niet alleen aan alle regels voldoet, maar ontzorgen u ook volledig op watergebied.

Legionella

Legionella is een bacterie die een acute infectie van de luchtwegen kan veroorzaken, soms zelfs met dodelijke gevolgen. Er zijn verschillende oorzaken mogelijk voor een verhoogde legionellaconcentratie in een drinkwatersysteem. Het vrijmaken en vrijhouden van de legionellabacterie vraagt dan ook om specifieke kennis en vaardigheden én een specifieke beheersing van de werkprocessen. De specialisten legionellapreventie van Breijer nemen u de zorg over legionella geheel uit handen. Op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid zit u altijd goed.

Onze diensten

• Keuring drinkwaterinstallatie volgens NEN 1006 en Drinkwaterbesluit
• Algemeen advies omtrent legionellapreventie
• Bron onderzoek & advies Legionellapreventie Quickscan
• Legionellapreventie Risicoanalyse
• Legionellapreventie Beheersplan
• Bemonstering en analyse & advisering
• Thermisch en chemisch desinfecteren
• Tekenwerk
• Alternatieve technieken - advies en begeleiding
• Uitvoering beheersmaatregelen en onderhoud
• Digitaal logboek installatie-aanpassingen
• Begeleiding bouwprocessen
• Klantenportaal
• Certificatie

Gecertificeerd

We zijn niet alleen ISO en VCA** gecertificeerd met betrekking tot kwaliteit en veiligheid, maar ook gecertificeerd met BRL 6010 voor Legionellapreventie-advisering voor collectieve leidingwaterinstallaties.
>> partners & certificering