Industrie

Breijer - Omgevingen - Industrie

Industrie zet in op innovatie

De industrie vertegenwoordigt 12% van de Nederlandse economie en is en blijft een speler van formaat. Wel zijn er allerlei uitdagingen: toegenomen prijsdruk door concurrentie uit de VS en Azië, installaties die verouderen, meer ICT en de transitie naar duurzame producten, duurzame energie en duurzame grondstoffen. Tegelijkertijd worden afnemers steeds veeleisender, zeker wanneer het gaat om betrouwbaarheid, en is de maatschappij kritisch op milieu-aspecten van industriële productie. Dat vraagt om innovatie op allerlei gebieden.

Kostenbeheersing in de industrie

Voor de Nederlandse industrie is het belangrijker dan ooit om concurrerend te kunnen werken. Daarom is kostenbeheersing een steeds terugkerend aandachtspunt. Breijer biedt hierin ondersteuning, bijvoorbeeld met uitgekiend technisch beheer, dynamisch onderhoud en energiemanagement.

Nieuwbouw of renovatie

Breijer heeft in de afgelopen 70 jaar een unieke expertise opgebouwd in het opwaarderen, renoveren, verbouwen en nieuw bouwen van gebouwen. We hebben bijna alle specialismen op het gebied van bouw, installatietechniek en afbouw in eigen huis, waardoor wij in staat zijn om complete projecten op efficiënte wijze te realiseren. Onze mensen zijn het gewend om te werken in industriële omgevingen en rekening te houden met de belangen van asset owners. We maken strakke planningen en komen die ook na. Wij zijn bovendien uiterst ervaren in het projectmatig, en contractmatig, onderhouden en beheren van panden, zowel op bouwkundig, elektrotechnisch als werktuigbouwkundig gebied. Daarnaast is Asset Management een van onze specialismen.