Zorg

Breijer - Omgevingen - Zorg

ZORG IN BEWEGING

Een veranderende zorgsector

Zowel de care als de curatieve zorg zijn bijna dagelijks aan veranderingen onderhevig. Veranderingen die van iedereen binnen de sector wendbaarheid en aanpassingsvermogen vragen. In die turbulente omgeving werken zorgbehoevenden, mantelzorgers, zorgprofessionals en serviceprofessionals samen om het beste voor patiënten, bewoners en gasten te doen.

Nieuwbouw of renovatie zorginstelling

Breijer heeft in de afgelopen 70 jaar een unieke expertise opgebouwd in het opwaarderen, renoveren, verbouwen en nieuw bouwen van gebouwen. We hebben bijna alle specialismen op het gebied van bouw, installatietechniek en afbouw in eigen huis, waardoor wij in staat zijn om complete projecten op efficiënte wijze te realiseren. Onze mensen zijn het gewend om te werken in gebouwen die in gebruik zijn en rekening te houden met de belangen van patiënten. We maken strakke planningen en komen die ook na. Wij zijn bovendien uiterst ervaren in het projectmatig, en contractmatig, onderhouden en beheren van panden, zowel op bouwkundig, elektrotechnisch als werktuigbouwkundig gebied.

Zorg ondersteunende processen

Een zinnige en zuinige zorg vraagt om veel meer efficiency van de ondersteunende processen in de zorgsector. In toenemende mate kiezen organisaties in de gezondheidszorg ervoor zich te concentreren op de kerntaken. Zij gaan op gebieden als [facilitaire dienstverlening] met een professionele partij samenwerken. Wij kunnen efficiënt en innovatief bijdragen aan uw ambities. Op welke onderdelen wij de meeste toegevoegde waarde kunnen leveren maken we inzichtelijk met de speciaal ontwikkelde Zorg Scan. In twee weken lichten wij daarmee uw processen, personeel en contracten door. Dit doen wij door onze beste professionals in te zetten, door het echt samen met u te doen en door onze bevindingen persoonlijk aan u terug te koppelen. Binnen twee weken terug en op maximaal twee A4-tjes.

Vastgoed in de zorg

Het verzorgingshuis bestaat niet meer, dat heeft ook gevolgen voor de omgang met en waardering van het vastgoed. Vooral in de care vinden momenteel grote transformaties van het vastgoed plaats: van verzorging naar primair verpleging en wonen+. Dit soort grote renovatieprojecten zijn het beste in ketensamenwerking uit te voeren. Ketensamenwerking houdt in dat de verschillende stappen in het ontwikkel- en bouwproces en de daarop volgende exploitatie beter op elkaar worden afgestemd. Dit vraagt om een andere relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Die werken gelijkwaardiger, open en in vertrouwen aan gezamenlijke doelstellingen. Daardoor winnen zij tijd, krijgen zij betere kwaliteit en besparen zij geld. Keuzes op het gebied van technisch beheer en onderhoud worden genomen vanuit drie perspectieven: de maximale bijdrage aan het welbevinden van de bewoners, de energiebelasting en de Total Cost of Ownership-gedachte.